Pengaruh Islam Dalam Kebudayaan Melayu

PENGARUH ISLAM DALAM KEBUDAYAAN MASYARAKAT MELAYU


PENGENALAN

Menurut Kamus Dewan, unsur-unsur asli bermaksud kebudayaan orang yang asal keturunannya, lahir dan tinggal di sebuah nageri ataupun orang asli penduduk asal sesebuah negeri. Menurut G. Coedes penduduk peribumi nusantara pada zaman prasejarah sudah memiliki peradaban mereka sendiri. Dalam bidang ekonomi mereka sudah menjalankan usaha-usaha pertanian padi, menternak binatang, menguasai ilmu pelayaran dan penggunaannya. Dari segi agama dan kepercayaan pula, Linton membuat hipotesis bahawa orang melayu pada zaman prasejarah sudah m,empunyai sistem kepercayaan kepada kuasa-kuasa luar biasa dan animisme, makhluk alam ghaib yang kononnya menguasai alam semesta. [1] Secara ringkasnya masyarakar asli telah sedia ada mempunyai kepercayaan animisme dan tatrayana yang tidak dipengaruhi oleh sebarang unsur lain. Maksud bagi unsur luar pula adalah kebudayaan yang berasal daridaerah atau negeri lain. [2] Antara unsur luar yang terdapat di dalam masyarakat melayu ialah seperti Islam, Hindu dan Budha. Menurut catatan Fa-hsien, penduduk Jawa Barat menyembah berhala dan menganut agama hindu dari aliran Brahmaisme, Saivaisme dan Visyanisme. Kira-kira tahun 420 masihi seorang raja dari Kashmir, India bernama Gunaarman telah mengunjung alam melayu untuk menyebarkan agama Budha. Dan Islam mula tersebardi alam melayu sejak abad ke 13 masihi. Islam tiba di Pasai sekitar tahun 1297 masihi dan di Terengganu pada 1303 masihi. Dengan kedatangan semua pengaruh asing ini perkembangan dalam masyarakat telah berlaku, begitu juga dengan kebudayaan melayu. Perkembangan ini meliputi bidang ekonomi, politik, kepercayaan, adat istiadat, undang-undang, kesusasteraan dan kesenian.

ISI
POLITIK
Pada zaman prasejarah mereka belum mempunyai sisitem politik yang kompleks, tetapi mereka sudah mengamalkan sistem mesyuarat yang amat menitikberatkan rundingan dan kata sepakat untuk melakukan sesuatu pekerjaan[3]. Pada peringkat awal, susunan organisasi tersebut adalah ndalam bentuk unit-unit perkampungan seperti dewasa ini[4]. Perpaduan di kalangan masyarakat melayu pada masa lampau berdasarkan asas kekeluargaan dan kesukuan. Menurut Koentjaraningrat bermula dari organisasi desa, sukku-suku itu berkembang menjadi sebuah negara melalui penaklukan oleh salah satu persekutuan kelompok-kelompok yang kecil. Dengan itu struktur organisasi politik Melayu tradisional itu bermula dari desa dan kampung, kemudian diikuti dengan daerah atau jajahan dan seterusnya negeri. Ketua kampung merupakan pemimpin yang terkecil. Pembesar menjadi pemimpin pada peringkat daerah atau jajahan dan raja merjadi pemimpin atau ketua organisasi politik pada peringkat negeri, menurut Ralph Linton, organisasi politik penduduk alam melayu sebelum dipengaruhi peradaban luar merupakan unit-unit politik yang kecil pada peringkat desa tersebut dibincangkan melalui mesyuarat di kalangan anggotanya terutama di kalangan anggotanya yang sudah tua. Pada ketika ini unit yang terkecil itu penduduknya biasanya terdiri daripada anggota-anggota yang mempunyai pertalian darah atau berasal dari suku yang sama[5].
Apabila pengaruh Hindu Budha mulai memasuki alam melayu, organisasi politik pada awal masihi mulai berkembang daripada bantuan penguasaan bagi suatu kawasan yang kecil kepada sebuah organisasi politik yang besardan menguasai jajahan yang luas. Sistem pentadbiran politik Hindu telah diserap oleh orang melayu dan dilaksanakan setelah dilakukan pelbagai penyesuaian. Ketua negara yang memimpin kerajaan dinamakan raja yaitu istilah yang dipinjam daripada bahasa sanskrit. Konsep raja yang berkembang dalam masyarakat melayu adalah sebagai pemimpin kerajaan. Di samping itu raja juga dikatakan berketurunan dewa-dewa. Konsep dewaraja ialah kepercayaan dan salasilah raja-raja yang diwujudkan secara ciptaan tadi dikaitkan dengan dewa-dewi dari kalangan penjelmaan daripada Shiva, Vishnu atau Brahma, lelembut, mamang atau makhluk halus yang tidak dapat dipandang mata dari sudut asal usul dan tradisi keturunan nenek moyang mereka. Ini adalah warisan dari tradisi Melayu-Hindu[6].
Selepas raja Melaka menganut agama Islam, sistem pemerintahan pun disesuaikan dengan agama Islam. Walaubagaimanapun pengaruh hindu masih lagi berlanjutan. Beberapa perubahan telah berlaku misalnya gelaran Sri Maharaja yang dipakai dalam kerajaan Srivijaya telah diubah kepada gelaran Sultan seperti raja-raja Islam di India dan asia barat.
KEPERCAYAAN
Menurut E. B Taylor, kepercayaan kepada makhluk halus dan ruh merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula tumbuh dalam alam pemikiran manusia primitif. Kepercayaan animisme merupakan satu bentuk culturals universals yang wujud di kalangan suku-suku primitif[7]. Dalam kepercayaan rakyat di nusantara terdapat anggapan bahawa roh orang yang telah mati boleh masuk ke dalam tubuh binatang, misalnya suku Nias, di sebuah pulau yang terletak di barat Sumatera mempercayai seekor tikus yang keluar masuk rumah dianggap sebagai roh daripada orang yang telah mati beranak. Kadang-kadang roh itu memasuki tubuh babi atau harimau dan dipercayai binatang itu akan mengganggu orang yang menjadi musuh simati pada masa hidupnya. Jikalau roh itu baik ia akan menjelma menjadi haiwan yang jinak dan sekiranya sebaliknya roh itu akan menjelma di dalam tubuh haiwan yang liar. Ini juga disebut sebagai penjelmaan dewa-dewa sama ada jahat atau baik.
Islam mengubah pandangan dunia orang melayu daripada mempercayai dewa-dewa seperti yang mereka anuti pada zaman hindu kepada mempercayai tuhan Yang Maha Esa. Al Quran menjadi pegangan hidup dan sumber rujukan bagi umat Islam sama ada dalam hal-hal dunia dan akhirat. Segala aturcara sehari-harian adalah bergantung kepada ajaran Islam yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. Kepercayaan karut yang boleh merosakkan akidah umat Islam dan memecahbelahkan masyarakat lenyap beransur-ansur diganti dengan kepercayaan kepada Allah Yang Esa. Pegangan yang satu ini telah memulihkan semangat orang melayu bahawa tiada yang lain yang perlu ditakuti dan tiada kuasa lain yang lebih kuat melainkan Allah yang Maha Berkuasa.
Adat istiadat
Adat istiadat dalam masyarakat melayu bermula sejak seseorang itu lahir ke dunia. Sejak ibu mengandung hingga kanak-kanak yang dilahirkan itu membesar. Antaranya ialah adat melenggang perut sewaktu ibu mengandung, mencecah garam, menjejak kaki ke bumi dan beberapa acara perkahwinan dan kematian[8]. Antaranya adat melenggang perut diamalkan di kalangan keluarga diraja dan juga rakyat jelata apabila kandungan ibu genap tujuh bulan. Upacara ini dilakukan oleh tok bidan dengan tujuan untuk membuang garuh atau kecelakaan yang mungkin menimpa ibu yang bakal bersalin. Ini adalah kepercayaan animisme pada unsur ghaib. Di dalam Islam, adat ini tidak wujud sama sekali dan ianya merupakan unsur-unsur kurafat dan syirik. Sebaliknya adat ini diganti dengan kenduri aruah dan bacaan doa selamat untuk si ibu dan anak yang bakal lahir agar segala-galanya selamat. Bagi upacara mencecah garam ke mulut kanak-kanak, ia bersamaan dengan adat Hindu yang mencecah madu dan minyak sapi ke bibir bayi yang dilakukan oleh Brahmin supaya bayi itu panjang umur dan mendapat kebahagiaan di dalam hidupnya. [9] Tapi bagi Islam adat ini diganti dengan mencecapkan air zam-zam atau kurma. Pembacaan mantera yang biasa dilakukan sebelum adat itu dilakukan juga digantikan dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan Surah Al-Ikhlas kemudian dibacakan doa-memohon kepada Allah supaya memberkati hidup bayi tersebut. [10], Dalam adat perkahwinan pasangan yang berkahwin dikatakan raja sehari dan diadakan upacara bersanding sebagai kemuncak bagi upacara tersebut. Pasangan tersebut akan diletakkan di atas pelamin tanpa bergerak-gerak. Penggunaan sirih pinang, beras kunyit dan berinai juga merupakan pengaruh hindu. Walaubagaimanapun adat bersanding tidak berapa digalakkan di dalam Islam kerana ianya boleh membawa fitnah terhadap pengantin. Walaupun unsur-unsur budaya lama seperti meminang, berinai, dan bersanding masih dikekalkan oleh sesetengah orang melayu, namun upacara itu banyak disesuaikan dengan lunas-lunas agama Islam selagi ianya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. [11] Pernikahan yang dijalankan itu misalnya dilakukan dengan menuruti hukum syarak. Sebagaimana yang ditetapkan pengantin lelaki mesti melafazkan penerimaan nikah daripada wali atau kadi dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Bagi melengkapkan upacara perkahwinan itu, kenduri kendara diadakan sesuai dengan suruhan nNabi Muhammad s.a.w. Akhir sekali apabila seseorang itu meninggal dunia warisnya akan memengadakan kenduri aruah dan bacaan tahlil mengira hari iaitu seperti 7 hari, 40 hari dan 100 hari. Walaubagaimanapun unsure-unsur ini telah kurang dilakukan mengikut hari kerana Islam tidak menetapkan hari untuk melakukan perkara-perkara kebaikan sebaliknya ianya terpulang kepada kita untuk melakukan bila-bila masa selagi terdaya.

Kesenian
Dalam bidang kesenian pengaruh India dapat dilihat pada binaan dan bangunan agama. Dalam hal ini pengaruh India jelas kelihatan pada penggunaan batu dan bata sebagai bahan utamanya kerana ia merupakan bahan yang lebih kekal dan dianggap sesuai untuk membina rumah dewa dan dewi. Oleh sebab itulah tugu agama yang dibina pada zaman purba masih dapat dikesan sehingga kini. Pengaruh ini jelas dilihat pada ukiran seni pahat dinding patung dewa Logam yang berupa arca. Selain itu terdapat patung Kuwera dan Hariti yang juga dipuja dalam agama Buddha. Dari segi ukiran, yang menjadi pola hiasan pada dinding candi-candiatau kuil ialah makhluk ajaib dan tumbuh-tumbuhan, sesuai dengan suasana Gunung Mahameru. Antara motif ukiran yang selalu digunakan ialah seperti kepala Kala, daun-daunan, ranting-ranting dan bunga teratai.
Dalam bidang kesenian pengaruh Islam pula dapat dilihat pada makam atau batu nisan, masjid dan perhiasan-perhiasannya. Batu nisan merupakan karya seni Islam yang pertama sekali masuk ke nusantara. Contohnya yang pernah ditemui ialah batu nisan Syeikh Abdul al-Qadir Husain Alam bertarikh 903 masihi yang dijumpai di Linggir Kedah. Pada permukaan makam-makam yang dijumpai ini terdapat tulisan yang dipahat daripada ayat Al-Quran serta ajaran Islam yang menekankan tentang hokum dan tasawuf. Misalnya pada prasasti di di Pekan Pahang, tertulis ayat AlQuran dengan gaya khat thuluth daripada surah Ali Imran ayat 185, surah Yunus ayat 62 serta nasihat bercorak kesufian. Dari segi corak batu nisan tersebut, di samping menerima pengaruh asing ia juga memancarkan daya kreativiti penduduk tempatan. Contohnya batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang dibawa dari G. Jeram mempunyai bentuk seperti kepala terbalik yang menunjukkan adanya pengaruh Parsi.
Selain batu nisan, masjid merupakan karya seni Islam yang terpenting di nusantara. Dari segi coraknya, masjid-masjid yang menunjukkan corak dari abad 14 hingga abad 18 di mana ianya masih lagi berbentuk tradisional. Pengaruh tradisi ini dapat dilihat pada bentuknya yang tersusun sebagai lanjutan daripada seni Bali yang disebut Meru. Pengaruh Hindu lebih jelas lagi pada bentuk dan bangunan menara kudus yang didirikan pada zaman Sunan Kudus. Terdapat juga pengaruh masyarakat tradisi pada bentuk perhiasannya. Contohnya pola-pola yang menjadi perhiasan yang berasal dari zaman pra Islam seperti daun-daunan, bunga teratai, bukit-bukit karang, permandangan dan garis-garis geometri. Di samping itu, terdapat juga perkembangan kaligrafi atau seni khat Islam. Ini dapat dilihat pada makam, masjid dan sebagainya. Contohnya masjid terdapat ukiran khat pada mihra, mimbar, bingkai atau lengkung tiang dan sebagainya. Tidak dapat dinafikan bahawa seni ini juga dipengaruhi oleh unsur pra Islam yang telah lama seperti dengan masyarakat tempatan.

KESUSASTERAAN
Sebelum kedatangan unsur dari luar, masyarakat pribumi sudahpun mempunyai kesusasteraan yang tersendiri. Sebelum masyarakat tempatan tahu menulis, melalui cara pertuturan sajalah mereka menyampaikan perasaan atau curahan hati masing-masing. Ini dikenali sebagai sastera lisan. Dari percakapan yang pendek membawa kepada percakapan yang panjang hingga menggambarkan suatu cerita. Dengan ini timbullah jenis-jenis kesusasteraan mengikut kaedah namanya yang sesuai dengan zaman itu seperti bidalan, peribahasa, perumpamaan dan perbilangan. Selain itu pantun juga merupakan sastera yang tertua terdapat pada masyarakat melayu. Hasil sastera yang yang dihasilkan ini adalah melalui pengalaman dan pemerhatian masyarakat terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kedatangan unsur luar telah memperkayakan lagi unsur pribumi ini.
Setelah kedatangan pengaruh India, kita dapat lihat bagaimana unsur tempatan telah diserapi oleh pengaruh ini. Pengaruh India yang paling penting ialah penerimaan dua buah epik Ramayana, lahirnya karya-karya prosa dan juga puisi seperti hikayat Seri Rama, Rama Keling dan sebagainya. Walaupun terdapat pengaruh ini, tetapi jika ditinjau dengan lebih mendalam ternyata warisan pribumi masih menebal. Menurut Prof. Mohd Taib Osman, karya-karya sastera daripada warisan Hindu itu masih dipercayai segala isi ceritanya, meskipun orang melayu sudah menganut agama Islam selama beratus-ratus tahun. Antara unsur kepercayaan Hindu daripada epik tersebut yang mempengaruhi karya sastera yang lain ialah cerita dewa dewi yang bersifat manusia dan tuhan, kejadian luar biasa seperti penjelmaan dalam pelbagai bentuk serta senjata ghaib dan sakti. Setelah kedatangan Islam di nusantara, proses penanaman aqidah Islam melalui cerita atau kisah-kisah melalui 2 cara iaitu dengan mengubahsuai cerita yang sedia tersebar dengan unsur Islam dan mengenengahkan cerita-cerita baru yang berasal dari tradisi Islam seperti kisah-kisah tauladan di zaman nabi-nabi serta kisah nabi.
Kesusasteraan dimulakan dengan cara lisan dan diikuti dengan tulisan arab(jawi), dan bermulalah penulisan dan penyalinan kitab-kitab yang berkaitan dengan agama. Contohnya seperti kitab-kitab Risalat Dua Kalimah Syahadah, peraturan dan rukun-rukun sembahyang, peraturan puasa dan sebagainya. Kemudian dikembangkan pula dengan doa-doa dan kisah-kisah nabi, kitab feqah, tafsir Al-Quran, hikayat para nabi, cerita pahlawan Islam dan lain-lain lagi. Kedatangan Islam menyebabkan kesusasteraan masyarakat pribumi makin berkembang dan berdiri di landasan yang benar. Kesusasteraan masyarakat tempatan tidak tidak hilang malah kekal sehingga ke hari ini. Contohnya sehingga ke hari ini khazanah yang begitu bernilai seperti pantun masih lagi kekal dan mutunya masih tidak dapat ditandingi oleh ciptaan generasi masa kini.

KESIMPULAN
Apa yang dapat disimpulkan ialah kebanyakan cara hidup orang melayu yang beragama Islam telah berubah daripada kepercayaan-kepercayaan karut kepada sesuatu yang lebih maju dan logic berpandukan ajaran –ajaran yang terkandung di dalam Islam. Kepercayaan kepada yang satu yakni Allah telah membawa manusia ke tamadun yang lebih maju, aman dan makmur. Kedatangan pengaruh Islam juga telah mencelikkan mata dunia dan ianya memperbaiki lagi kebudayaan dengan cara-cara yang lebih mendatangkan manfaat dan lebih mendekati Allah. Sekian, segala yang baik dan sempurna itu datangnya daripada Alllah s.w.t. , dan yang lemah dan kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri. Wallahualam.Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau
Perlis
MALAYSIA

P: 04-9882701
H: 013-4006206
E: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
W: abdazizharjin.blogspot.com